T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ÇANKIRI / MERKEZ - Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi

Mehtap MEYDANERİ - Okul Müdürü

Kastamonu, 1976
Kurumda Göreve Başlama: 2002

Lisans: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği (1998)

Yüksek Lisans:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi  Teftişi Planlaması ve Ekonomisi(2016)

Daha Önce Çalıştığı Kurumlar:
Uzun Mustafa İlköğretim Okulu (Düzce)